Inlichtingen bij restaurant « L’Un et L’ Autre » aan de overkan